Nadácia na rašeline si to urobte sami

Úspešný vývoj techniky prípravy základových základov na rašelinovej pôde je možný len vtedy, ak má priamy realizátor určité zručnosti pre tento druh práce. Z tohto dôvodu by sme vám chceli povedať, ako si vybudovať základ na rašeline vlastnými rukami, ako aj oboznámiť vás s niektorými črtami organizácie práce na ľahko nosných pôdach.

Voľba typu nadácie

Nadácia na rašeline si to urobte sami Ako stavať na rašeline

Vyberte typ nadácie Štúdium hĺbky rašelinísk na pracovisku spravidla predchádza nasledujúcim záverom:

  1. Ak je hĺbka rezervoára až do jedného metra a ak je pod ním hustá pôda, nazývané „peeming“ (odstraňovanie vrstvy rašeliny), ktoré by sa malo vykonávať v plnej hĺbke. Súčasne sa vytvorí pieskový substrát v prekopanom výkopu, nad ktorým sa umiestni typický pásový základ (výhodne na betónovú podložku).
  2. Pri hrúbke vrstvy viac ako jeden meter je najprijateľnejšia možnosť použitia pilotových základov, ktorých podpery sú schopné prenášať zaťaženie z konštrukcie do hlbokých vrstiev hustej pôdy.
  3. Okrem týchto dvoch možností suterénu existuje aj iný spôsob, ako spevniť pôdu, ktorá sa realizuje spevnením základu sypkou pôdou pomocou špeciálnej geotextilnej rohože.

V prípade, že by ste vôbec nemohli dosiahnuť relatívne odolnú pôdu, je zmysluplné uvažovať o vhodnosti vykonávania stavebných prác v tejto oblasti.

Najprijateľnejšie možnosti

Nadácia na rašeline si to urobte sami Môžete odstrániť usadeniny rašeliny

Pre nezávislé usporiadanie základových základov na rašeline, najvhodnejšie sú nasledujúce dve metódy:

  • Odstránenie usadenín rašeliny, kým sa nenájde hustá pôda, po ktorej nasleduje vyplnenie dna výkopu geotextíliou a pridanie piesku a sutiny. Na základe výslednej bázy (s prihliadnutím na pripravenú v dôsledku podstielkového vankúša) je následne postavený pásový alebo plošný základ klasickej vzorky.
  • Vŕtanie studne s ďalšou prípravou základu vrtaného typu, prenikajúceho do hustých vrstiev pôdy (je možné použiť aj skrutkové pilóty). Túto možnosť je potrebné zvoliť s významnými hrúbkami vrstvy rašeliny na stavenisku.

Uvažujme podrobnejšie o každom z týchto prístupov k riešeniu problému.

Výkop rašeliny s následnou výmenou

Odporúča sa použiť výkop pôdy, ak hrúbka vrstvy rašeliny nepresiahne 1-1,5 metra, čo je ekonomicky realizovateľná možnosť funguje. Najdôležitejšou podmienkou účelnosti použitia tejto metódy je detekcia ílových alebo piesčitých hornín vo forme veľkých alebo stredne veľkých frakcií pod vrstvou rašeliny. S dostatočnými rozpočtovými zdrojmi je možné rašelinovú vrstvu odstrániť pomocou rýpadla prenajatého na určitý čas. V opačnom prípade budete musieť manuálne zvládnuť značné množstvo zemných prác.

Nadácia na rašeline si to urobte sami Bagrovanie rašeliny

Po dokončení sa umiestni základ zvoleného typu na miesto vyvinutej pôdy (pás alebo dosky), ktorých parametre sú vybrané na základe požiadaviek stanovených v návrhu. V prípade, že projekt budúcej stavby predpokladá usporiadanie suterénu - hĺbka pripraveného výkopu bude musieť byť zvýšená na 2 metre. Ako alternatíva je možné uvažovať o variante čiastočnej extrakcie rašelinovej hmoty s následnou konštrukciou základu s predpovedaným ponorom po určitom čase.

Príkladom takejto práce je možnosť vzorkovania pol metra hlbokého výkopu pripraveného na usporiadanie pásu, po ktorom sa vykoná 1-2-ročná pauza. Počas tohto obdobia budete môcť pozorovať určité zmenšenie základu, podľa ktorého bude možné odhadnúť množstvo dodatočnej práce na jej nahromadení.

Príprava vlasového základu

Nadácia na rašeline si to urobte sami Pile základ na rašeline

Povieme vám, čo je potrebné venovať pozornosť pri príprave základov rašeliny vlastnými rukami v prípade, že hrúbka nestabilnej vrstvy presahuje 1,5 metra (v reálnych podmienkach môže dosiahnuť 4-5 metrov). V takejto situácii náhrada rašeliny iným materiálom nevedie spravidla k želanému výsledku a uprednostňujú sa základy, ktoré sú pre nás bežné.Tieto typy pilót môžu hrať úlohu nosných stĺpov:

  • špeciálne vyvrtané pilóty s azbestocementovým potrubným debnením;
  • poháňané pilotové základy železobetónu; ,

Vyhľadávanie

Súvisiace články