Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Každý dom musí mať pevný základ, ktorý prenáša zaťaženie jeho váhy na zem. Domy z baru sa líšia odolnosťou voči deformáciám a pomerne malou hmotnosťou. Táto vlastnosť znižuje požiadavky na nosné konštrukcie pre ne. V dávnych dobách sa na veľké kamene alebo dokonca na palube smrekovca umiestnili nasekané chaty. Dnes máme na výber z niekoľkých typov dizajnov.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Faktory pre výber typu nadácie

Čím silnejšia a spoľahlivejšia je podpora, tým lepšia, ale nadmerná hmotnosť je dodatočná cena, ktorá nie je vždy opodstatnená.

Ktorý základ je lepšie zvoliť pre dom z baru, závisí od mnohých faktorov:

# 1.

Hmotnosti a konštrukcia budovy. 2 '20' '' '' '' '' '' '' * 20 '' '' * 2 # 20.

Typ pôdy, jej tvrdosť, zdvíhanie, stabilita zmáčania. 2 '20' '' '' '' '' '' '' '' '* 2' '' '' '* 20' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''.

Hladina podzemnej vody, zrážky, sezónna vlhkosť a úľava. 20

1 # 4.

Dostupnosť suterénu, dostupnosť materiálov, ekonomické výpočty.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Ako nadácia ovplyvňuje výber nadácie

Pred rozhodnutím o tom, ktorý základ sa má vybrať pre dom z baru, by ste mali študovať vlastnosti pôdy. na stavenisku. Tu je dôležitá nosnosť, mobilita, zdvíhanie. Podľa štruktúry základne sú rozdelené do niekoľkých typov.

Skalné a detritické pôdy

Bázy vo forme horniny alebo hustého násypu pevných fragmentov majú najvyššiu únosnosť a ich správanie je prakticky nezávislé od hladín vlhkosti a podzemnej vody. Pásové a stĺpové poklopy, ktoré nie sú pochované a nie sú pochované. V týchto pôdach je veľmi ťažké a často nie je možné zabezpečiť suterén pod domom.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Pieskové pôdy

Pôdy s vysokým obsahom piesku patria medzi stabilné a spoľahlivé základy pre dom. Dobré drenážne vlastnosti piesku prakticky vylučujú opuch mrazu okrem prípadov zaplavenia nad úrovňou mrazu. S konštantne nízkou hladinou podzemnej vody je možné použiť akýkoľvek typ základu. Pri sezónnom otepľovaní by bola najlepšia voľba hromada alebo stĺpik, pričom dno sa prehĺbilo pod hĺbku mrazu.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Hlinené pôdy

Hlinená pôda v suchom stave má únosnosť porovnateľnú s kameňom. Jeho vlastnosti sa však pri navlhčení dramaticky menia. Okrem toho má vlastnosť zdvíhať pri zmrazovaní. Ak sa podzemná voda nedostane bližšie k základni suterénu a povrchové vrstvy sú chránené pred zrážkami a povodňovou vodou, potom sú akékoľvek základy rovnako účinné na íle, za predpokladu, že sa prijmú opatrenia proti zamrznutiu.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Ak je možný nárast podzemnej vody alebo záplavy, je lepšie umiestniť dom na monolitickú dosku zo železobetónu. Ak je v tom istom čase hustá hornina v prístupnej hĺbke, ktorá môže slúžiť ako podpera, potom môžete vytvoriť pilotový základ s pevným postrojom, ktorý zmení pole pilotov na jednu štruktúru.

V takom prípade použiť jeden alebo iný typ nadácie

Existujú rôzne typy základov. Každá z nich má svoju vlastnú oblasť s najväčšou účinnosťou.

Základ pásu

Štrukturálne je to najjednoduchší základ. Nachádza sa pod všetkými nosnými stenami a má tvar nepretržitej pásky. Vďaka veľkej ploche má vysokú nosnosť a môže byť použitý pre ťažké steny a konštrukcie.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Podľa hĺbky základu sú základové pásy rozdelené na nepochované, zakopané a plytké. Podzemné základy sa používajú pod ťažkými konštrukciami a sú položené pod úrovňou mrazu pod zemou, aby sa eliminoval vplyv mrazu na podrážku. Základ hlbokých pásov tvorí steny pre pivnice a polosuterény.

V prípade ľahkých konštrukcií, ako sú jedno- a dvojpodlažné drevené domy, je takáto stavba oprávnená len v prípade pivnice alebo suterénu pod budovou. Ľahká štruktúra spočívajúca na hlbokých vrstvách pôdy spôsobuje príliš malé zaťaženie základne, čo môže v niektorých prípadoch spôsobiť stratu stability. Mimoriadne silný je vplyv bočných a tangenciálnych síl pôsobenia mrazu na ťažné pôdy.

Plytké hlboké základy sa často používajú vo vidieckej bytovej výstavbe. Pod nimi sa odtrhnú výkopy s hĺbkou do 0,5 m, vankúš drenážnych materiálov - hrubý a štrkopieskový piesok, sutina, štrk sa umiestni do nich, dôkladne sa zhutní a na vrchu sa položí kamenná alebo betónová nosná páska. Tento dizajn je oveľa lacnejší ako v materiáloch, tak aj v práci. Odtoková poduška kompenzuje vertikálne opuchy mrazu, zatiaľ čo bočné a tangenciálne zaťaženia sú zanedbateľné v dôsledku malej oblasti kontaktu medzi bočnou plochou a zemou.

Pätky pásov sa používajú na akomkoľvek primerane stabilnom základe.Nemali by sa používať na slabých, silne zaplavených a zaplavených pôdach.

Základ stĺpika

Základ stĺpika je rad nosných stĺpov z kameňa, tehly alebo betónu, spojených mriežkami.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Táto konštrukcia umožňuje výrazne ušetriť materiál a znížiť množstvo zemných prác. Ale vzhľadom na technickú zložitosť grilovacieho zariadenia sa dosahujú významné úspory len s dostatočnou vertikálnou veľkosťou základne, čo má za následok veľký rozdiel v objeme materiálu v porovnaní s typom pásky. Spodný lem drevenej zručnosti preberá funkciu rozloženia zaťaženia na póloch. To čiastočne odstraňuje problém mreží a rozširuje rozsah ekonomických výhod stĺpových podpier.

Je možné postaviť základňu shobchaty na ílovitých pôdach, do hĺbky mrazenia, ak sa plánuje stavať dom bez základu. Ak v dôsledku pôdnych vlastností, klimatických a hydrogeologických podmienok, je základ položený do väčšej hĺbky - 1,5 ma viac, potom sa komplexnosť stavby pilierov prudko zvyšuje. Tu vstupujeme do oblasti efektivity pilotových základov.

Základ pilótovej skrutky

Škála skrutiek je jedným z typov pilót používaných v stavebníctve. Pre súkromné ​​stavby sú najvhodnejšie skrutkové pilóty, pretože ich inštalácia nevyžaduje ťažké špeciálne vybavenie. V závislosti od priemeru a hĺbky ponorenia môže byť každá hromada inštalovaná 2-3 osobami alebo pomocou kompaktnej elektrárne, ktorá sa ľahko dodáva na stavenisko.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Šroubové pilóty sú výborne držané na slabej a bažinatej pôde. Sú necitlivé na mrázové zdvíhanie a jednoduchosť ich ponorenia umožňuje, aby bola konštrukcia podopretá na hlbokých, hustých vrstvách.

Základ na skrutkových pilótach sa môže použiť na ílovitých a piesčitých základoch, keď je podzemná voda v blízkosti, na zaplavených plochách, na brehu priehrady, na pobrežnej banke. Jediným obmedzením pre ne sú horniny a hrubé pôdy.

Základ dosky

Základ dosky je pevná monolitická doska zo železobetónu. Takáto doska má veľmi veľkú opornú plochu, takže je schopná udržať stabilitu aj na najslabších pôdach.

Aký je najlepší základ pre dom z baru?

Pri správne vypočítanom prieniku sa takýto základ nazýva plávajúci, pretože jeho nosnosť nezávisí od tvrdosti podkladu. Zaťaženie spôsobené hmotnosťou konštrukcie je vyvážené tlakom pôdy, dokonca aj v plastickom stave.

Odporúča sa použiť takýto základ pre drevený dom na hale s vysokou úrovňou podzemnej vody, ako aj na nestabilnej piesočnatej pôde.


Ak si chcete vybrať najlepší základ pre dom z baru, musíte vziať do úvahy všetky faktory, vrátane výškového rozdielu z hľadiska domu, možnosti posunov a zosuvov pôdy v okolí. Na základe vyššie uvedených opisov nadácií a dôvodov možno uviesť všeobecné odporúčania.

  • Na detritickej a skalnatej pôde by mal byť zrubový dom umiestnený na páse alebo stĺpcovom nepokrytom alebo plytkom zakopanom základe.
  • Na piesočnatom podklade - na stĺpcovo nízkej hĺbke, a ak potrebujete suterén, potom na páse.
  • Na ílovitých pôdach je potrebné použiť stĺpcovitú hĺbku pod bodom mrazu alebo hromadu. Páska - pre suterén zariadenia.
  • Je lepšie použiť základ dosky na slabom podklade, s bahnom alebo nadmerne navlhčeným.

Pri stavbe na strmom svahu by ste mali vziať do úvahy bočný tlak pôdy na stĺpy a steny. Akákoľvek pôda, iná ako skalnatá, sa správa ako kvapalina na veľké časové obdobia. Snaží sa zatlačiť ponorené štruktúry a zvrhnúť tých, ktorí stoja na svahu. Na strmom svahu vykazujú skrutkové pilóty najväčšiu stabilitu, pretože majú rozvinutú kotviacu časť, pevný postroj a relatívne tenký kmeň.

Výber základu pre domácnosť je výzvou pre profesionálov. A napriek tomu, navigácia v tejto veci môže a mala by byť. Dúfam, že tento článok pomôže vyhnúť sa hrubým chybám.

Vyhľadávanie

Súvisiace články